خدمات حمل جاده ای

این شرکت ارائه دهنده یکی از منظم ترین سرویس های حمل بوسیله کامیونهای استاندارد،  جامبو تریلر، کفی بغلدار، کانکس، یخچالدار ایرانی و خارجی جهت حمل کالاهای معمولی  و ترافیکی میباشد.
ترانزیت کالا از کلیه بنادر جنوبی و شمالی ایران به کشورهای آسیای میانه.
مشاوره در ترخیص
استریپ کانتینر در محوطه های بندر ی
جابجایی شهری و کانتینری با استفاده از تریلی از تمامی مبادی ورودی و گمرکات کشور با امکانات وسیع تخلیه و بارگیری سریع و انجام امور گمرکی.

نمونه کارها

RussiaTurkeyEnglishIran