حمل ترکیبی

با استفاده از سرویس های مختلف حمل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی جهت پاسخگویی به نیاز فرستنده کالا ارائه خدمات خواهد شد

نمونه کارها

 

RussiaTurkeyEnglishIran