آنچه در مورد کانتنیرها بهتر است بدانید

استفاده از کانتینر از اواسط دهه ۱۹۶۰ رایج گردید.اصولا کانتینرهای استاندارد از سال ۱۹۶۵ به بعد وارد بازار حمل و نقل گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزینه های حمل و نقل و بسته بندی کاهش پیدا کند.

مزایای حمل با کانتینر

  •  کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه
  •  کاهش هزینه های بسته بندی ٬ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه
  • حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن
  • حمل با کانتینر امکان تحویل کالا را از محل تولید به مصرف ممکن میسازد (Door to Door)
  • حمل با کانتینر سرعت کار بار گیری و تخلیه را افزایش می دهد.

ابعاد کانتینر ۲۰ فوت استاندارد:

سایز کانتینر طول داخلی عرض داخلی ارتفاع داخلی فضای داخل حداکثر ظرفیت بار
۲۰ فوت استاندارد ۵.۹ متر ۲.۳۳ متر ۲.۳۹ متر ۳۳.۲ مترمکعب ۲۱.۷۷ تن

 

 

ابعاد کانتینر ۴۰ فوت استاندارد:

سایز کانتینر طول داخلی عرض داخلی ارتفاع داخلی فضای داخل حداکثر ظرفیت بار
۴۰ فوت استاندارد ۱۲.۰۳ متر ۲.۳۴  متر ۲.۳۹ متر ۶۷.۷  مترمکعب ۲۶.۷۸ تن

ابعاد کانتینر ۴۰ فوت High Cube:

سایز کانتینر طول داخلی عرض داخلی ارتفاع داخلی فضای داخل حداکثر ظرفیت بار
۴۰ فوت HC ۱۲.۰۳ متر ۲.۳۴  متر ۲.۳۹ متر ۶۶.۶  مترمکعب ۲۵.۹۸ تن

ابعاد کانتینر ۴۰ فوت استاندارد یخچالدار:

سایز کانتینر طول داخلی عرض داخلی ارتفاع داخلی فضای داخل حداکثر ظرفیت بار
۴۰ فوت RF ۱۱.۵ متر ۲.۳۴  متر ۲.۳۹ متر ۲۸.۳  مترمکعب ۲۰.۸ تن

RussiaTurkeyEnglishIran